POSEIDON Industry

Chytrý systém řízení osvětlení pro průmysl a logistiku

Snížení nákladů
na osvětlení až o 80 %

POSEIDON® přináší atraktivní úsporu nákladů na osvětlení, růst komfortu a vyšší bezpečnost práce. Lze jej řídit jak lokálně, tak centrálně. Snadná a rychlá montáž a správa světelné soustavy pomocí PC je samozřejmostí.

Řízené osvětlení POSEIDON® Industry je navženo tak, aby splnilo platné normy a konkrétní požadavky provozu výrobních hal, skladovacích a logistických center.

Nízké investiční a provozní náklady

 • Až 80% úspora nákladů na osvětlení
 • Návratnost investice 12 až 24 měsíců

Automatizace budov

 • Ethernetové rozhraní pro integraci do BMS (building management system)

Přínos pro certifikace LEED a BREEAM

 • Energeticky úsporné a k životnímu prostředí šetrné řešení řízení osvětlení

Komfort, bezpečnost a flexibilita

 • Jednoduše umístitelné ovladače
 • Snadná změna ovládání osvětlení pomocí PC

Plná podpora při realizaci projektů

 • Návrh osvětlení včetně systému řízení
 • Výpočet návratnosti a úspor
 • Vytvoření nasvětlovacího plánu
 • Odborná projekční podpora
Video pop-up

O systému

Správné fungování řízeného osvětlení a dosažení maximálních úspor zajišťují bezdrátové senzory, přijímače a nástěnné nebo mobilní vysílače. Řízené osvětlení POSEIDON® poskytuje maximální komfort a flexibilitu pro ovládání uživateli na úrovni skladových sekcí a koridorů mezi regály a zároveň umožňuje centrální řízení pomocí systému automatizace budovy – např. rozsvítí světla v uličce mezi regály nebo zatáhne žaluzie.

 • VYSÍLAČE poskytují uživateli možnost ovládání elektronických systémů. Stisk tlačítka vygeneruje povel, který je zaslán připojenému přijímači, který provede požadovanou akci – např. rozsvítí světla v uličce mezi regály nebo zatáhne žaluzie.
 • PŘIJÍMAČE jsou připojeny do silového obvodu elektronických systémů a slouží k jejich přímému zapínání, vypínání, stmívání nebo regulaci. SENZORY pomocí bezdrátového, proprietárního protokolu POSEIDON® zasílají aktuální informace o teplotě, vlhkosti, osvětlení a přítomnosti osob přijímačům nebo do nadřazeného systému pro další zpracování.
 • SENZORY pomocí bezdrátového, proprietárního protokolu POSEIDON® zasílají aktuální informace o teplotě, vlhkosti, osvětlení a přítomnosti osob přijímačům nebo do nadřazeného systému pro další zpracování.
 • ETHERNETOVÉ ROZHRANÍ je nástrojem pro integraci a komunikaci mezi komponenty POSEIDON® a nadřazeným systémem automatizace budov (BMS).
 • Komunikace mezi komponenty probíhá pomocí bezdrátového protokolu POSEIDON® na frekvenci 868 MHz.

Řízení osvětlení skladu

POSEIDON® Industry – úspory, investice, návratnost
Celkové investiční náklady 589 500 Kč
Návratnost 1,1 let
Roční úspora nákladů na energii 80 %
Roční úspora energie 215 000 kWh
POSEIDON Industry vs. současný stav

Máte zájem o řešení?

Vybrané reference

Generali Building, Francie

Generali Building, Francie

Řízení osvětlení kanceláří se zohledněním přítomnosti osob. 8 pater kancelářských ploch. Technologie: Bezdrátový systém BOSys - senzory pohybu, vestavné přijímače, nástěnné vysílače.

AXA Building, Francie

AXA Building, Francie

Řízení osvětlení kanceláří se zohledněním přítomnosti osob. 8 pater kancelářských ploch. Technologie: Bezdrátový systém BOSys – senzory pohybu, vestavné přijímače, nástěnné vysílače.

Sky Building, Itálie

Sky Building, Itálie

Řízení osvětlení kanceláří se zohledněním přítomnosti osob. 8 pater kancelářských ploch. Technologie: Bezdrátový systém BOSys – senzory pohybu, vestavné přijímače, nástěnné vysílače.

Naši zákazníci z celé Evropy

Systémy pro řízení osvětlení byly úspěšně instalovány v řadě kancelářských, komerčních, kulturních i vzdělávacích objektů v Čechách, na Slovensku, ve Francii, v Dánsku, Holandsku, Belgii, Německu, Polsku, Estonsku a ve Finsku. Spokojenými uživateli systému řízení osvětlení POSEIDON® se během posledních dvou let staly například firmy Omlux, JUTA, ABB Trutnov, Karimpol, Unis, Ronal, PC Help, Nové divadlo Plzeň a celá řada dalších zákazníků v evropských zemích.