POSEIDON INDUSTRY

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ PRO PRŮMYSL A LOGISTIKU
VÝRAZNÁ ÚSPORA ELEKTRICKÉ ENERGIE VYNAKLÁDANÁ NA OSVĚTLENÍ I NA ÚDRŽBU

POSEIDON® přináší atraktivní úsporu nákladů na osvětlení, růst  komfortu a vyšší bezpečnost práce. Lze jej řídit jak lokálně, tak centrálně. Snadná, rychlá montáž se správou světelné soustavy pomocí PC. Řízení osvětlení POSEIDON® Industry je navženo tak, aby splnilo platné normy a konkrétní požadavky provozu výrobních hal, skladovacích a logistických center.

Úspory

Regulace osvětlení na požadovanou intenzitu

Použití pohybových senzorů k bezdotykovému ovládání

Menší zátěž pro předřadníky svítidel = delší životnost LED chipů

Vhodné řešení pro výrobní haly, sklady a logistická centra

Komfort, bezpečnost a flexibilita

Splnění normativních požadavků na osvětlení

Bezdrátové nastavení a uvedení do provozu

Snadná změna logiky ovládání pomocí PC

Funkce opakovače RF signálu pro zvýšení dosahu k ostatním prvkům

Ovládání i z míst, která jsou pro běžnou instalaci nebezpečná (mokré prostory, umístění na hořlavé podklady, sklo, atd.).

Automatizace budov

Integrace do systémů BMS

Ethernetové rozhraní, MODBUS TCP/IP

Bezdrátový přenos teploty, vlhkosti, CO2, intenzity osvětlení, informaci o pohybu, stavu kontaktu, pozici žaluzií a naklonění lamel

Plná podpora při realizaci projektů

Návrh osvětlení vč. systému řízení ZDARMA

Technická a projektová podpora

Pravidelná školení

Prvky systému

VYSÍLAČE poskytují uživateli možnost ovládání elektronických systémů. Stisk tlačítka vygeneruje povel, který je zaslán napárovanému přijímači, který provede požadovanou akci – např. rozsvítí světlo v kanceláři nebo zatáhne žaluzii.

PŘIJÍMAČE jsou připojeny do silového obvodu elektronických systémů a slouží k jejich přímému zapínání, vypínání, stmívání nebo regulaci.

SENZORY pomocí bezdrátového, proprietárního protokolu POSEIDON® zasílají aktuální informace o teplotě, vlhkosti, CO2, osvětlení a přítomnosti osob přijímačům nebo do nadřazeného systému pro další zpracování.

ETHERNETOVÉ ROZHRANÍ je nástrojem pro integraci a komunikaci mezi komponenty POSEIDON® a nadřazeným systémem automatizace budov (BMS).

Komunikace mezi komponenty probíhá pomocí bezdrátového protokolu POSEIDON® na frekvenci 868 MHz.

Zaujalo vás toto řešení? Kontaktujte nás.
Pavel Tuček
Technická podpora
Průmyslový vysílač Poseidon

Vysílače

Přijímač Poseidon

Přijímače

Regulátor osvětlení Poseidon

Regulátory osvětlení

Senzor teploty a vlhkosti Poseidon

Senzory

Ethernetové rozhraní Poseidon

Rozhraní