Riverside Karlín – Praha

  • Rok realizace: 2023
  • Země: Česká republika
  • Místo realizace: Praha
  • Segment: Administrativní budova

Popis řešení a technologie

Riverside Karlín (RSK) představuje soubor administrativních budov, které se rozkládají v pražském Karlíně podél břehu Vltavy. Naším úkolem bylo navrhnout a realizovat komplexní modernizaci osvětlení v intenzivně využívané podzemní komunikaci, umožňující vjezd vozidel do podzemních parkovišť 7 budov. Cílem bylo zvýšit úroveň bezpečnosti a optimalizovat energetickou náročnost.

Původní světelnou soustavu tvořila halogenová svítidla umístěná na stěnách, která již nesplňovala požadavky na kvalitní osvětlení komunikací. Navíc svítila neustále, bez možnosti regulace intenzity nebo ztlumení. Prvním krokem tak byla demontáž původních svítidel a jejich nahrazení moderními LED svítidly Norma, které jsme nově umístili na strop. Tato svítidla jsme propojili s řídicím systémem Poseidon, což umožnilo lepší regulaci a optimalizaci osvětlení.

Řízení osvětlení pomocí Poseidon je plně automatizované. Celý prostor je vybaven regulátory, které detekují pohyb. Po zaznamenání pohybu se svítidla rozsvítí na přednastavenou intenzitu. Pokud regulátor nepozoruje další pohyb v nastaveném časovém úseku, sníží intenzitu osvětlení na 30% této hodnoty. Intenzitu světel lze také uživatelsky měnit pomocí webové aplikace, kde lze také sledovat aktuální stav osvětlení.

Součástí systému je také vysílač stavu napětí. Připojením soumrakového spínače k tomuto vysílači lze ovládat venkovní (vjezdová) svítidla v závislosti na intenzitě venkovního světla. Až 1/3 svítidel je navíc připojena k nouzovému generátoru, což zajišťuje osvětlení v případě výpadku elektrické energie.

Nový systém osvětlení v podzemní komunikaci RSK Karlín přináší bezpečnost a komfort. Díky LED svítidlům Norma a řídicímu systému Poseidon jsme vytvořili prostor s minimálním rizikem a optimální viditelností. Navíc jsme výrazně snížili náklady na energii, což přispívá k udržitelnosti prostředí.

Sdílení:

Další reference: